Progr_GL_19nov

1.1 Groen & dierenwelzijn Wat wil GroenLinks: 3-30-300-principe: iedereen kan vanuit het huis minimaal drie bomen zien, iedere wijk bestaat voor minimaal 30% uit bladerdek, niemand woont verder dan 300 meter van een park of groene ruimte. 1. 2. De soorten rijkdom aan dieren en planten willen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. In samenspraak met bewoners worden grasvelden, braakliggende terreinen en boomspiegels (stukjes grond rondom bomen) ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden. 3. We investeren in de kwaliteit van het groen en van de verbindingen van de ecologische verbindingszones om de biodiversiteit te versterken. 4. Dierenwelzijn is goed geborgd, plaagdierbeheersing is zoveel mogelijk diervriendelijk en snoeiwerkzaamheden gebeuren seizoensgebonden en met respect voor de dieren. 5. De trambaan wordt vergroend en bermen langs wegen en sloten worden ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden en bloemen en kruiden om daarmee vlinders, bijen en vogels aan te trekken. Met het oog op de klimaatadaptatie hanteren wij voor bomen het principe van: beschermen, behouden en bevorderen. Dus bomen kappen wij niet, tenzij echt niet anders kan en dan is terugplanten de norm. De gemeente versnelt het vergroenen van school- en stadpleinen. Van deze pleinen is in 2025 tenminste 50% vergroend. 6. 7. 8. Dierenwelzijn is ook onze zorg, daarom nemen we maatregelen als het opzetten van een voedselbank voor huisdieren en het invoeren van chippen van katten. 9. Woningcorporaties en inwoners worden actief betrokken bij het vergroenen van de leefomgeving. Hierbij geeft de gemeente actief voorlichting en verstrekt waar mogelijk subsidies. In de prestatieafspraken met de woningcorporaties worden hierover doelen opgenomen. 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM3Mjk=